skip to content
ANKIETA
badająca funkcjonowanie
BIURA OBSŁUGI INTERESANTA
Urzędu Miejskiego w Koninie

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety. W trosce o podnoszenie jakości świadczonych usług oraz w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta. Wszelkie uwagi i opinie posłużą nam w usprawnieniu pracy.
 1. Jak Pan/Pani uważa, czy funkcjonowanie Biura Obsługi Interesanta jest potrzebne mieszkańcom?
  TAK NIE NIE MAM ZDANIA

 2. W jakim zakresie korzystał Pan/Pani z usług Biura Obsługi Interesanta:
  złożenia podania, wniosku, pisma itp.
  uzyskania informacji
  otrzymania druku lub formularza
  innych

 3. Czy uważa Pan/Pani, że Biuro Obsługi Interesanta przyczynia się do sprawniejszego załatwienia spraw w Urzędzie Miejskim?
  TAK> NIE NIE MAM ZDANIA

 4. Co według Pana/Pani ma największy wpływ na jakość świadczonych usług w Biurze Obsługi Interesant
  uprzejmość pracownika
  kompetencje pracownika
  uzyskanie pełnej informacji na temat załatwianej sprawy
  warunki lokalowe
  innych

 5. Jakie zmiany zdaniem Pana/Pani mogą wpłynąć na polepszenie jakości usług świadczonych przez Biuro Obsługi Interesanta:

METRYCZKA respondenta:
 1. Płeć
  kobieta mężczyzna
 2. Wiek
  do 20 lat 20-39 lat 40-59 lat 60 lat i więcej


  

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5171997
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,