Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie

KONTROLE WEWNĘTRZNE

 

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy, straży i inspekcji, w których przeprowadzono kontrolę finansową.

 

ROK 2005

 1. Przedszkole nr 3, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 31
 2. Szkoła Podstawowa nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12
 3. Gimnazjum nr 1, 6, 7
 4. Centrum Kształcenia Praktycznego
 5. Zespół Szkół Budowlanych
 6. Szkolne Schronisko Młodzieżowe
 7. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 8. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 9. Miejska Biblioteka Publiczna
 10. Miejski Zespół Żłobków
 11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 12. Izba Wytrzeżwień
 13. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

ROK 2006

 1. Jednostki organizacyjne miasta.
  1. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (z roku 2005)
  2. Zespole Szkól dla Dzieci Przewlekle Chorych przy WSZ
  3. Gimnazjum nr 2, 3, 4, 7
  4. Przedszkole nr 11, 12, 13
  5. Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  6. Szkoła Podstawowa nr 4, 15
  7. Zespół Szkół im. Kopernika
  8. Zespół Szkół Budowlanych
  9. II Liceum Ogólnokształcące
  10. Centrum Kształcenia Ustawicznego
  11. Młodzieżowy Dom Kultury
  12. I Liceum Ogólnokształcące
  13. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  14. Środowiskowy Dom Samopomocy
  15. Konińskim Domu Kultury
  16. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  17. Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych
  18. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  19. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  20. Centrum Kształcenia Ustawicznego
  21. Centrum Kształcenia Praktycznego
  22. Miejski Zakład Komunikacji
  23. Zespół Szkół Górniczych
  24. Zespół Obsługi Szkół
  25. Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego
  26. Bursa nr 1
 2. Komórki organizacyjne Urzędu.
  1. Referat Ochrony Środowiska
  2. Wydział Spraw Lokalowych
  3. Wydział Księgowości
  4. Wydział Budżetu
  5. Wydział Inwestycji

ROK 2007

 1. Jednostki organizacyjne miasta.
  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 (dokończenie kontroli z 2006 roku)
  2. Przedszkole Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 25, 31, 32
  3. Szkoła Podstawowa Nr 3, 5, 8, 10, 12
  4. Gimnazjum Nr 1, 3, 6
  5. Dom Pomocy Społecznej
  6. Żłobek Miejski
  7. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
  8. Szkolne Schronisko Młodzieżowe
  9. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  10. II Liceum im. K.K.Baczyńskiego
  11. Miejska Biblioteka Publiczna
  12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina
  13. Pogotowie Opiekuńcze
  14. Centrum Kształcenia Praktycznego
 2. Komórki organizacyjne Urzędu.
  1. Wydział Księgowości
  2. Wydział Budżetu
  3. Wydział Inwestycji

ROK 2008

 1. Jednostki organizacyjne miasta.
  1. Miejska Biblioteka Publiczna
  2. Szkoła Podstawowa Nr 6, 4, 9, 1, 15, 11, 5
  3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  4. Izba Wytrzeźwień
  5. Gimnazjum Nr 7, 2, 4
  6. I Liceum im. T. Kościuszki
  7. Zespół Szkół Budowlanych
  8. Środowiskowy Dom Samopomocy
  9. Koniński Dom Kultury
  10. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  11. Przedszkole Nr 14, 1, 31, 11, 4, 15
  12. Zespół Obsługi Szkół
  13. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
  14. Centrum Kształcenia Praktycznego
  15. Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych
  16. Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych
  17. Zespół Szkół im. M. Kopernika
  18. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  19. Młodzieżowy Dom Kultury
  20. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  21. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  22. Bursa Szkolna Nr 1
  23. Zespół Szkół dla dzieci Przewlekle Chorych przy WSZ
  24. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  25. Miejski Zakład Komunikacji
  26. Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego
 2. Komórki organizacyjne Urzędu.
  1. Wydział Urbanistyki i Architektury (2 kontrole)
  2. Wydział Inwestycji

ROK 2009

 1. Jednostki organizacyjne miasta.
  1. Przedszkola Nr: 10, 5, 7, 12, 2, 8, 17, 16, 6, 13, 32, 25, 31
  2. Szkoły Podstawowe Nr: 11, 15, 6, 3, 8, 12, 10, 4
  3. Gimnazja Nr: 7, 3, 6, 1
  4. I Liceum im. T. Kościuszki
  5. II Liceum im. K.K. Baczyńskiego
  6. Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych
  7. Żłobek Miejski
  8. Szkolne Schronisko Młodzieżowe
  9. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
  10. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ( 2x)
  11. Miejska Biblioteka Publiczna
  12. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  13. Koniński Dom Kultury
  14. Młodzieżowy Dom Kultury
  15. Pogotowie Opiekuńcze
  16. Środowiskowy Dom Samopomocy
  17. Dom Pomocy Społecznej
  18. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  19. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina
 2. Komórki organizacyjne Urzędu.
  1. Wydział Prawny i Zamówień Publicznych
  2. Wydział Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej

ROK 2010

I . Jednostki organizacyjne miasta :
 1. Przedszkola Nr : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
 2. Szkoły Podstawowe Nr : 1, 5, 9, 15
 3. Gimnazja : 2, 3, 4, 5, 7
 4. I Liceum im. T. Kościuszki
 5. Zespół Szkół Budowlanych
 6. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
 7. Centrum Kształcenia Praktycznego
 8. III Liceum im. C.K. Norwida
 9. Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych
 10. Zespół Szkół im. Kopernika
 11. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 12. Żłobek Miejski
 13. Izba Wytrzeźwień
 14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 15. Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy WSZ
 16. Bursa Szkolna Nr 1
 17. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 18. Miejska Biblioteka Publiczna
 19. Pogotowie Opiekuńcze
 20. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
 
II. Komórki Urzędu Miejskiego w Koninie:
 1. Wydział Ochrony Środowiska
 2. Wydział Komunikacji
 3. Wydział Spraw Lokalowych
 4. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 5. Wydział Spraw Obywatelskich
 6. Wydział Działalności Gospodarczej i Rozwoju
 7. Wydział Oświaty
 

ROK 2011

I Jednostki organizacyjne miasta.

1. Przedszkola Nr : 13, 14, 15, 16, 17, 25, 31

2. Szkoły Podstawowe Nr : 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15

3. Gimnazja Nr : 1, 2, 3, 6, 7

4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie

5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie

6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

7. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie

8.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie

9.Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Koninie

10.Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie

11. Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

12. Dom Pomocy Społecznej w Koninie

13. I Liceum w Koninie

14. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie

15. Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Koninie

16. II Liceum w Koninie

17. Zespół Szkół Budowlanych w Koninie

18. Zespół Szkół im. Kopernika w Koninie

19. Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie

20. Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie

21. III Liceum w Koninie

 

II Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych

1. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Oddział w Koninie

2. Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony DELTA Oddział w Koninie

3. Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie

4. Prywatne Licea dla Dorosłych w Koninie – Tomasz Kubala

5. Zespół Edukacji WIEDZA Oddział w Koninie

6. Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie

7. AP Edukacja Oddział w Koninie

8. Konińskie Centrum Edukacyjne w Koninie

9. Szkoły Niepubliczne Michała Lewandowskiego w Koninie

10. Centrum Szkoleniowe WIEDZA w Koninie

11. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Koninie

12. COSINUS Sp. z o.o. Oddział w Koninie ( 2 kontrole )

 

ROK 2012

I. Jednostki organizacyjne miasta.

 1. Przedszkole Nr 1 w Koninie
 2. Przedszkole Nr 2 w Koninie
 3. Przedszkole Nr 4 w Koninie
 4. Przedszkole Nr 5 w Koninie
 5. Przedszkole Nr 6 w Koninie
 6. Przedszkole Nr 7 w Koninie
 7. Przedszkole Nr 8 w Koninie
 8. Przedszkole Nr 10 w Koninie
 9. Przedszkole Nr 11 w Koninie
 10. Przedszkole Nr 12 w Koninie
 11. Przedszkole Nr 32 w Koninie
 12. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koninie
 13. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Koninie
 14. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Koninie
 15. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Koninie
 16. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Koninie
 17. Szkoła Podstawowa Nr 15 w Koninie
 18. Gimnazjum Nr 2 w Koninie
 19. I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie
 20. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie
 21. Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych w Koninie
 22. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina
 23. Bursa Szkolna Nr 1 w Koninie
 24. Izba Wytrzeźwień w Koninie
 25. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
 26. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie
 27. Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie
 28. Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie
 29. II Liceum im. K.K. Baczyńskiego w Koninie
 30. Izba Wytrzeźwień w Koninie
 31. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie
 32. Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie
 33. Zespół Obsługi Szkół w Koninie

II. Jednostki organizacyjne, niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

 1. Punkt Przedszkolny „Bajkowa Kraina” w Koninie
  (organ prowadzący : osoba fizyczna)
 2. Prywatne Przedszkole „Bajkolandia” Niepubliczne w Koninie
  (organ prowadzący : osoba fizyczna)
 3. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Misiowa Kraina” w Koninie
  (organ prowadzący : osoba fizyczna)
 4. Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” w Koninie
  (organ prowadzący szkołę : Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony „DELTA” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku)
 5. Liceum Ogólnokształcące w Koninie
 6. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koninie
 7. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Koninie
 8. Szkoła Policealna w Koninie
 9. Liceum Policyjne w Koninie
 10. Gimnazjum w Koninie
  (organ prowadzący szkoły : Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” w Koninie)
 11. Policealne Studium Zawodowe w Koninie
 12. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Koninie
  (organ prowadzący szkoły : Zespół Edukacji „WIEDZA” z siedzibą we Włocławku)
 13. Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „PASCAL” w Koninie
 14. Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „PASCAL” w Koninie
 15. Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa „PASCAL” w Koninie
  (organ prowadzący szkoły : Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” sp. z o.o., sp. komandytowa z siedzibą w Łodzi)
 16. Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” w Koninie
 17. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” w Koninie
 18. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Koninie
  (organ prowadzący szkoły: Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi)
 19. AP Edukacja – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koninie
 20. AP Edukacja – Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koninie
 21. AP Edukacja – Policealna Szkoła Zawodowa w Koninie
  (organ prowadzący szkoły: AP Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi)
 22. Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Koninie
 23. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koninie
 24. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Koninie
 25. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koninie
  ( organ prowadzący szkoły: M.Lewandowski)
 26. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koninie
 27. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Koninie
 28. Technikum dla Dorosłych w Koninie
 29. Technikum Uzupełniające w Koninie
 30. Szkoła Policealna w Koninie
  (organ prowadzący szkoły: Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie)
 31. Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie
  (organ prowadzący szkołę : Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria p.w. św. Wojciecha w Pile)
 32. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „COSINUS” w Koninie
 33. Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „COSINUS”w Koninie
 34. Zaoczna Policealna Szkoła Administracji „COSINUS” w Koninie
 35. Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki „COSINUS” w Koninie
 36. Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki „COSINUS” w Koninie
 37. Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa „COSINUS” w Koninie
 38. Zaoczna Policealna Szkoła „COSINUS” w Koninie
 39. Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „COSINUS” w Koninie
  (organ prowadzący szkoły : COSINUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)
 40. Prywatne Gimnazjum w Koninie
  (organ prowadzący szkołę : Konińskie Centrum Edukacyjne sp. komand. z siedzibą w Koninie)
 41. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Koninie
  (organ prowadzący placówkę: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie)
 42. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koninie
 43. Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koninie
  (organ prowadzący szkoły : T. Kubala zam. w Gliwicach)

III. Jednostka organizacyjna publiczna, prowadzona przez spółkę komandytową

 1. Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie
  (organ prowadzący szkołę : Konińskie Centrum Edukacyjne sp. komand. z siedzibą w Koninie)

IV. Spółka miejska

 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Koninie

 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Magdalena Kuznowicz-Górniak
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2005-12-21 10:55:58
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2014-10-28 07:45:14
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,