skip to content

KONTROLE WEWNĘTRZNE

 

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy, straży i inspekcji, w których przeprowadzono kontrolę finansową.

 

ROK 2005

  1. Przedszkole nr 3, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 31
  2. Szkoła Podstawowa nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12
  3. Gimnazjum nr 1, 6, 7
  4. Centrum Kształcenia Praktycznego
  5. Zespół Szkół Budowlanych
  6. Szkolne Schronisko Młodzieżowe
  7. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  8. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  9. Miejska Biblioteka Publiczna
  10. Miejski Zespół Żłobków
  11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  12. Izba Wytrzeżwień
  13. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

ROK 2006

  1. Jednostki organizacyjne miasta.
    1. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (z roku 2005)
    2. Zespole Szkól dla Dzieci Przewlekle Chorych przy WSZ
    3. Gimnazjum nr 2, 3, 4, 7
    4. Przedszkole nr 11, 12, 13
    5. Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
    6. Szkoła Podstawowa nr 4, 15
    7. Zespół Szkół im. Kopernika
    8. Zespół Szkół Budowlanych
    9. II Liceum Ogólnokształcące
    10. Centrum Kształcenia Ustawicznego
    11. Młodzieżowy Dom Kultury
    12. I Liceum Ogólnokształcące
    13. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
    14. Środowiskowy Dom Samopomocy
    15. Konińskim Domu Kultury
    16. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
    17. Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych
    18. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
    19. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
    20. Centrum Kształcenia Ustawicznego
    21. Centrum Kształcenia Praktycznego
    22. Miejski Zakład Komunikacji
    23. Zespół Szkół Górniczych
    24. Zespół Obsługi Szkół
    25. Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego
    26. Bursa nr 1
  2. Komórki organizacyjne Urzędu.
    1. Referat Ochrony Środowiska
    2. Wydział Spraw Lokalowych
    3. Wydział Księgowości
    4. Wydział Budżetu
    5. Wydział Inwestycji

ROK 2007

  1. Jednostki organizacyjne miasta.
    1. Szkoła Podstawowa Nr 1 (dokończenie kontroli z 2006 roku)
    2. Przedszkole Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 25, 31, 32
    3. Szkoła Podstawowa Nr 3, 5, 8, 10, 12
    4. Gimnazjum Nr 1, 3, 6
    5. Dom Pomocy Społecznej
    6. Żłobek Miejski
    7. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
    8. Szkolne Schronisko Młodzieżowe
    9. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
    10. II Liceum im. K.K.Baczyńskiego
    11. Miejska Biblioteka Publiczna
    12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina
    13. Pogotowie Opiekuńcze
    14. Centrum Kształcenia Praktycznego
  2. Komórki organizacyjne Urzędu.
    1. Wydział Księgowości
    2. Wydział Budżetu
    3. Wydział Inwestycji

ROK 2008

  1. Jednostki organizacyjne miasta.
    1. Miejska Biblioteka Publiczna
    2. Szkoła Podstawowa Nr 6, 4, 9, 1, 15, 11, 5
    3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
    4. Izba Wytrzeźwień
    5. Gimnazjum Nr 7, 2, 4
    6. I Liceum im. T. Kościuszki
    7. Zespół Szkół Budowlanych
    8. Środowiskowy Dom Samopomocy
    9. Koniński Dom Kultury
    10. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
    11. Przedszkole Nr 14, 1, 31, 11, 4, 15
    12. Zespół Obsługi Szkół
    13. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
    14. Centrum Kształcenia Praktycznego
    15. Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych
    16. Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych
    17. Zespół Szkół im. M. Kopernika
    18. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
    19. Młodzieżowy Dom Kultury
    20. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
    21. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
    22. Bursa Szkolna Nr 1
    23. Zespół Szkół dla dzieci Przewlekle Chorych przy WSZ
    24. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
    25. Miejski Zakład Komunikacji
    26. Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego
  2. Komórki organizacyjne Urzędu.
    1. Wydział Urbanistyki i Architektury (2 kontrole)
    2. Wydział Inwestycji

ROK 2009

  1. Jednostki organizacyjne miasta.
    1. Przedszkola Nr: 10, 5, 7, 12, 2, 8, 17, 16, 6, 13, 32, 25, 31
    2. Szkoły Podstawowe Nr: 11, 15, 6, 3, 8, 12, 10, 4
    3. Gimnazja Nr: 7, 3, 6, 1
    4. I Liceum im. T. Kościuszki
    5. II Liceum im. K.K. Baczyńskiego
    6. Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych
    7. Żłobek Miejski
    8. Szkolne Schronisko Młodzieżowe
    9. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
    10. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ( 2x)
    11. Miejska Biblioteka Publiczna
    12. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
    13. Koniński Dom Kultury
    14. Młodzieżowy Dom Kultury
    15. Pogotowie Opiekuńcze
    16. Środowiskowy Dom Samopomocy
    17. Dom Pomocy Społecznej
    18. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
    19. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina
  2. Komórki organizacyjne Urzędu.
    1. Wydział Prawny i Zamówień Publicznych
    2. Wydział Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej

ROK 2010

I . Jednostki organizacyjne miasta :
  1. Przedszkola Nr : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
  2. Szkoły Podstawowe Nr : 1, 5, 9, 15
  3. Gimnazja : 2, 3, 4, 5, 7
  4. I Liceum im. T. Kościuszki
  5. Zespół Szkół Budowlanych
  6. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
  7. Centrum Kształcenia Praktycznego
  8. III Liceum im. C.K. Norwida
  9. Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych
  10. Zespół Szkół im. Kopernika
  11. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  12. Żłobek Miejski
  13. Izba Wytrzeźwień
  14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  15. Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy WSZ
  16. Bursa Szkolna Nr 1
  17. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  18. Miejska Biblioteka Publiczna
  19. Pogotowie Opiekuńcze
  20. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
 
II. Komórki Urzędu Miejskiego w Koninie:
  1. Wydział Ochrony Środowiska
  2. Wydział Komunikacji
  3. Wydział Spraw Lokalowych
  4. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
  5. Wydział Spraw Obywatelskich
  6. Wydział Działalności Gospodarczej i Rozwoju
  7. Wydział Oświaty
 

ROK 2011

I Jednostki organizacyjne miasta.

1. Przedszkola Nr : 13, 14, 15, 16, 17, 25, 31

2. Szkoły Podstawowe Nr : 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15

3. Gimnazja Nr : 1, 2, 3, 6, 7

4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie

5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie

6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

7. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie

8.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie

9.Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Koninie

10.Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie

11. Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

12. Dom Pomocy Społecznej w Koninie

13. I Liceum w Koninie

14. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie

15. Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Koninie

16. II Liceum w Koninie

17. Zespół Szkół Budowlanych w Koninie

18. Zespół Szkół im. Kopernika w Koninie

19. Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie

20. Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie

21. III Liceum w Koninie

 

II Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych

1. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Oddział w Koninie

2. Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony DELTA Oddział w Koninie

3. Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie

4. Prywatne Licea dla Dorosłych w Koninie – Tomasz Kubala

5. Zespół Edukacji WIEDZA Oddział w Koninie

6. Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie

7. AP Edukacja Oddział w Koninie

8. Konińskie Centrum Edukacyjne w Koninie

9. Szkoły Niepubliczne Michała Lewandowskiego w Koninie

10. Centrum Szkoleniowe WIEDZA w Koninie

11. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Koninie

12. COSINUS Sp. z o.o. Oddział w Koninie ( 2 kontrole )

 

ROK 2012

I. Jednostki organizacyjne miasta.

  1. Przedszkole Nr 1 w Koninie
  2. Przedszkole Nr 2 w Koninie
  3. Przedszkole Nr 4 w Koninie
  4. Przedszkole Nr 5 w Koninie
  5. Przedszkole Nr 6 w Koninie
  6. Przedszkole Nr 7 w Koninie
  7. Przedszkole Nr 8 w Koninie
  8. Przedszkole Nr 10 w Koninie
  9. Przedszkole Nr 11 w Koninie
  10. Przedszkole Nr 12 w Koninie
  11. Przedszkole Nr 32 w Koninie
  12. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koninie
  13. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Koninie
  14. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Koninie
  15. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Koninie
  16. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Koninie
  17. Szkoła Podstawowa Nr 15 w Koninie
  18. Gimnazjum Nr 2 w Koninie
  19. I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie
  20. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie
  21. Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych w Koninie
  22. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina
  23. Bursa Szkolna Nr 1 w Koninie
  24. Izba Wytrzeźwień w Koninie
  25. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
  26. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie
  27. Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie
  28. Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie
  29. II Liceum im. K.K. Baczyńskiego w Koninie
  30. Izba Wytrzeźwień w Koninie
  31. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie
  32. Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie
  33. Zespół Obsługi Szkół w Koninie

II. Jednostki organizacyjne, niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

  1. Punkt Przedszkolny „Bajkowa Kraina” w Koninie
    (organ prowadzący : osoba fizyczna)
  2. Prywatne Przedszkole „Bajkolandia” Niepubliczne w Koninie
    (organ prowadzący : osoba fizyczna)
  3. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Misiowa Kraina” w Koninie
    (organ prowadzący : osoba fizyczna)
  4. Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” w Koninie
    (organ prowadzący szkołę : Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony „DELTA” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku)
  5. Liceum Ogólnokształcące w Koninie
  6. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koninie
  7. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Koninie
  8. Szkoła Policealna w Koninie
  9. Liceum Policyjne w Koninie
  10. Gimnazjum w Koninie
    (organ prowadzący szkoły : Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” w Koninie)
  11. Policealne Studium Zawodowe w Koninie
  12. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Koninie
    (organ prowadzący szkoły : Zespół Edukacji „WIEDZA” z siedzibą we Włocławku)
  13. Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „PASCAL” w Koninie
  14. Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „PASCAL” w Koninie
  15. Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa „PASCAL” w Koninie
    (organ prowadzący szkoły : Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” sp. z o.o., sp. komandytowa z siedzibą w Łodzi)
  16. Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” w Koninie
  17. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” w Koninie
  18. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Koninie
    (organ prowadzący szkoły: Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi)
  19. AP Edukacja – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koninie
  20. AP Edukacja – Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koninie
  21. AP Edukacja – Policealna Szkoła Zawodowa w Koninie
    (organ prowadzący szkoły: AP Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi)
  22. Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Koninie
  23. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koninie
  24. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Koninie
  25. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koninie
    ( organ prowadzący szkoły: M.Lewandowski)
  26. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koninie
  27. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Koninie
  28. Technikum dla Dorosłych w Koninie
  29. Technikum Uzupełniające w Koninie
  30. Szkoła Policealna w Koninie
    (organ prowadzący szkoły: Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie)
  31. Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie
    (organ prowadzący szkołę : Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria p.w. św. Wojciecha w Pile)
  32. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „COSINUS” w Koninie
  33. Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „COSINUS”w Koninie
  34. Zaoczna Policealna Szkoła Administracji „COSINUS” w Koninie
  35. Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki „COSINUS” w Koninie
  36. Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki „COSINUS” w Koninie
  37. Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa „COSINUS” w Koninie
  38. Zaoczna Policealna Szkoła „COSINUS” w Koninie
  39. Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „COSINUS” w Koninie
    (organ prowadzący szkoły : COSINUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)
  40. Prywatne Gimnazjum w Koninie
    (organ prowadzący szkołę : Konińskie Centrum Edukacyjne sp. komand. z siedzibą w Koninie)
  41. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Koninie
    (organ prowadzący placówkę: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie)
  42. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koninie
  43. Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koninie
    (organ prowadzący szkoły : T. Kubala zam. w Gliwicach)

III. Jednostka organizacyjna publiczna, prowadzona przez spółkę komandytową

  1. Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie
    (organ prowadzący szkołę : Konińskie Centrum Edukacyjne sp. komand. z siedzibą w Koninie)

IV. Spółka miejska

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Koninie

 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Magdalena Kuznowicz-Górniak
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2005-12-21 10:55:58
Data ostatniej modyfikacji: 2014-10-28 07:45:14
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 2077251
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie