skip to content
Oferta realizacji zadania publicznego

 

Oferta realizacji zadania publicznego ,, Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców miasta Konina w" złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Konińskie Stowarzyszenie Sportowe MUSTANG

 

 

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można składać w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Koninie  w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofertyPodmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data udostępnienia: 0000-00-00 00:00:00
Osoba modyfikująca: Maksymilian Sypniewski
Data ostatniej modyfikacji: 2014-08-07 12:27:23
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8235665
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,