Treść
Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Zgłoszenie, zmiana, zakończenie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej


Podstawa prawna

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291)

Wymagane dokumenty

wypełniony i podpisany wniosek, dowód osobisty

Link do wniosku
Opłaty

brak opłat

Termin załatwienia sprawy
niezwłocznie
Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi
BRAK
Miejsce składania oryginałów dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
 Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: DG
Informacja wprowadzona przez: Danuta Woźniak
Data udostępnienia: 2020-10-21 12:34:53

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 9584548
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,