Treść
Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty należności lub zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę
GK-7


Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800 ze zm.)
Wymagane dokumenty
  • wniosek GK-7
  • oświadczenie o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach (stanie majątkowym) w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań wnioskodawcy ubiegającego się o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

 

Brak

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
GK-7Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: GK
Informacja wprowadzona przez: Mariusz Żaczek
Data udostępnienia: 2019-03-05 10:53:42

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 9569987
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,