Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu
RI-6


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 256). Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałlaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z póżn.zm.).

Wymagane dokumenty

Kopia dowodu wpłaty za zezwolenie

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

opłata skarbowa w wysokości 17 zł (dowód wpłaty) - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1000 z późn.zm.).

Termin załatwienia sprawy
7 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
RI-6Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: RI
Informacja wprowadzona przez: Danuta Woźniak
Data udostępnienia: 2021-09-13 12:13:52

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,