Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Zamiana mieszkania
SL-2


Podstawa prawna

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21.06.2001 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 611) Uchwała Rady Miasta Konina nr 115 z dnia 24.04.2019r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4887) uchwały zmieniającej nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 27.11.2019 roku (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 10672)

Wymagane dokumenty
  • wniosek SL-2
  • dowód osobisty,
  • oświadczenie
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
BRAK
Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi

Klauzula informacyjna dla interesantów Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Koninie *

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w Koninie, pl. Wolności 1,

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234)

 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611)) jest obligatoryjne.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
Wydział Spraw Lokalowych, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2
SL-2Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: SL
Informacja wprowadzona przez: Adam Janowski
Data udostępnienia: 2020-04-20 08:06:53

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 1728343
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,