skip to content
Dotacje celowe na realizację zadań publicznych
ST-2


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.),  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).

Wymagane dokumenty
  • oferta ST-2
  • zaktualizowany harmonogram
  • zaktualizowany kosztorys
  • sprawozdanie
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
BRAK
Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
ST-2Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: ST
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Łącki
Data udostępnienia: 2019-01-03 12:57:36

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4051860
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,