Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wymiana nowych lub wtórnik tablic/y) rejestracyjnych - zniszczenie, zagubienie i kradzież
WK-13


Podstawa prawna
 
 • art 74a ust.8 i 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),
 • § 15 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017.2355 z 18.12.2017)
Wymagane dokumenty

1. Wniosek WK- 13

 • dowód rejestracyjny,
 • zwrot tablic /y (w przypadku zinszczenia),
 • przedstawienie karty pojazdu - jeżeli była wydana,
 • przedstawienie zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic/y rejestracyjnych/ej (w przypadku gdy ich utrata nastąpiła na skutek kradzieży),
 • złożenie przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań (w przypadku , gdy ich utrata nastąpiła na skutek zagubienia).

Do wglądu:

 • tablica rejestracyjna (przy odbiorze wtórnika jednej  tablicy w celu ponownego zalegalizowania),
 • dokument tożsamości właściciela,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • polisa OC.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

 OPŁATA SKARBOWA

 • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

Tablice rejestracyjne:

 • na samochód            - 80,00 zł (2 tablice)
 • na przyczepę             - 40,00 zł (1 tablica)
 • na motocykl              - 40,00 zł (1 tablica )
 • na motorower            - 30,00zł (1 tablica )
 • tablic indywidualne     - 40,00 zł (1 tablica )

Tablice zabytkowe:

 • samochodowe  - 50,00 zł (1 tablica )
 • motocyklowe    - 50,00 zł (1 tablica )

Dokumenty:

 • dowód rejestracyjny     - 54,00 zł
 • pozwolenie czasowe     - 13,50 zł
 • nalepka kontrolna         - 18,50 zł
 • nalepeki legalizacyjne   - 12,50 zł

 

OPŁATA EWIDENCYJNA

 • dowód rejestracyjny   - 0,50 zł
 • pozwolenie czasowe   - 0,50 zł
 • nalepki legalizacyjne  - 0,50 zł
 • nalepka kontrolna       - 0,50 zł  

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłatę ewidencyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 13 1560 0013 2015 2804 6127 0036

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Uwagi

Organ rejestrujący na wniosek właściciela może wydać zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego. W przypadku zwrotu tablic zniszczonych z możliwością odczytania numeru rejestracyjnego istnieje możliwość odtworzenia tablic rejestracyjnych o dotychczasowym numerze (nie przewiduje się wykonania wtórnika tablic "czarnych"), a wymiana łączy się tylko z tablicami nowej generacji. Tablice tymczasowe wydaje się na okres konieczny do wykonania tablic/y rejestracyjnych/ej (wtórnik), ale nie dłuższy niż 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni, organ rejestrujący wydaje na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe.

W tym przypadku opłaty będą następujące:

 • za pozwolenie czasowe - 16,50 zł
 • nalepki na tablice tymczasowe - 11,00 zł

Tablice tymczasowe:

 • na samochód        - 30,00 zł  (2 tablice)
 • na przyczepę        - 15,00 zł   (1 tablica)
 • na motocykl         - 12,00 zł   (1 tablica)
 • na motorower       - 12,00 zł   (1 tablica)

OPŁATA EWIDENCYJNA

 • za pozwolenie czasowe - 0,50 zł
 • za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł
Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-13Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2022-05-12 10:22:45

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,