Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej lub nalepki na tablice tymczasowe
WK-4/3


Podstawa prawna
 • § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków tecjnicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (tekst jednolity Dz.U.2021.100 t.j. z 15.01.2021).
   
   
Wymagane dokumenty

1. Wniosek WK-4

 • złożenie przez właściciela pojazdu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,

Do wglądu:

 • dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe),
 • karty pojazdu - jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dokument tożsamości właściciela,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedzni dokument pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • polisa OC.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

OPŁATA SKARBOWA

 

za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

 • za wydanie kompletu nalepek legalizacyjnych  - 12,50 zł
 • za wydanie kompletu nalepki tymczasowej        - 11,00 zł

OPŁATA EWIDENCYJNA

 • za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłatę ewidencyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 13 1560 0013 2015 2804 6127 0036

Termin załatwienia sprawy
Od ręki
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Uwagi

W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki legalizacyjnej i nalepki kontrolnej na tablice tymczasowe organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje "wtórnik" nalepki.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-4/3Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2021-10-06 11:00:09

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,