Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wydanie karty pojazdu oraz wtórnika karty pojazdu
WK-4/5


Podstawa prawna
 • art. 77 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021.450 z 12.03.2021),
 • § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu (tekst jednolity Dz.U.2014.451 z 7.04.2014), 
 • § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 marca 2016r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. 2016.457 z 5.04.2016 r.)
Wymagane dokumenty

1. Wniosek  WK- 4

A.      W przypadku wymiany karty pojazdu (zapisana Karta Pojazdu):

 • dotyczczasowa karta pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,

 B.   W przypadku  zniszczenia karty pojazdu:

 • dotychczasowa karta pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,

C.     W przypadku utraty karty pojazdu (zagubienie, kradzież):

 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 • poświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży karty pojazdu,
 • dowód rejestracyjny.

D.   W przypadku utraty karty pojazdu przed zarejestyrowaniem (zagubienie, kradzież):   

 • zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie niezbędne do rejestracji,
 • poświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży karty pojazdu,
 • dowód rejestracyjny.

Do wglądu:

 • dokument tożsamosci właściciela,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika, oraz dowód osobisty właściciela jeżeli pełnomocnicto nie jest potwierdzone notarialnie,
 • polisa OC
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

 OPŁATA SKARBOWA

 • za ewentualne upowaznienie  - 17,00 zł

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

 • "wtórnik" karty pojazdu - 75,00 zł 

OPŁATA EWIDENCYJNA

 • za wydanie karty pojazdu - 0,50 zł

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłatę ewidencyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 13 1560 0013 2015 2804 6127 0036

Termin załatwienia sprawy
Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie kart pojazdu z PWPW S.A. Warszawa w terminie 14 dni.
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Uwagi

Karta pojazdu jest dokumentem przypisanym do pojazdu i wydanym przez organ rejestrujący w przypadku:

 • pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy,
 • zapisania, zniszczenia, utraty i zagubienia.

Wydana karta pojazdu wydana musi być każdorazowo przedkładana w organie rejestracyjnym w przypadku zmian np. właściciela, danych technicznych i wymiany dowodu rejestracyjnego.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-4/5Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2021-10-06 11:14:11

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,