Treść
Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Zmiany w dowodzie rejestracyjnym - wymiana podwozia lub ramy
WK-6/1


Podstawa prawna
 • art. 78 ust.2 pkt. 2, art.66a ust.2, pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U 2020, poz.110 z późn. zm.),
 • § 14 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 2355 z późn. zm.),
 • § 2 ust.1 rozporządzenie MIiB dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego,tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (tekst jednolity Dz. U. 2019.1840)
Wymagane dokumenty

1. Wniosek WK- 6

 • dowód własności podwozia lub ramy,
 • dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego,
 • w przypadku sprowadzenia podwozia lub ramy z terytorium państwa trzeciego należy przedłożyć dowód odprawy celnej przywozowej,
 • karta pojazdu - jeżeli była wydana.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości właściciela,
 • pismene pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • polisa OC.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

OPŁATA SKARBOWA

 • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

 • dowód rejestracyjny            - 54,00 zł
 • pozwolenie czasowe            - 18,50 zł

OPŁATA EWIDENCYJNA

 • dowód rejestracyjny             -   0,50 zł
 • pozwolenie czasowe             -  0,50 zł
Termin załatwienia sprawy
Czas oczekiwania i dostarczenia dowodu rejestracyjnego z PWPW S.A. w terminie do 30 dni.
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Uwagi

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-6/1Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Joanna Majer
Data udostępnienia: 2020-10-21 13:08:35

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 9546309
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,