Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Zmiana rodzaju pojazdu
WK-6/2


Podstawa prawna
 • art. 78 ust. 2 pkt 2  w związku z art. 66 ust 4 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),
 • § 18 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017.2355 z 18.12.2017).
Wymagane dokumenty

1. Wniosek WK- 6

 • zaświadczenie z wykonanego dodatkowego badania technicznego,
 • dokument opisu zmian z uprawnionej stacji kontroli pojazdów wraz z oceną techniczną rzeczoznawcy - jeżeli była wykonana,
 • oświadczenie przedsiębiorcy o posiadaniu uprawnień w zakresie obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych (PKD 50.20),
 • dowód rejestracyjny.

Do wglądu:

 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dokument tożsamości właściciela,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
 •  polisa OC.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

OPŁATA SKARBOWA

 • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

 • dowód rejestracyjny  - 54,00 zł
 • pozwolenie czasowe  - 18,50 zł

OPŁATA EWIDENCYJNA

 • dowód rejestracyjny - 0,50 zł
 • pozwolenie czasowe - 0,50 zł

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłatę ewidencyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 13 1560 0013 2015 2804 6127 0036

Termin załatwienia sprawy
Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z PWPW S.A. Warszawa w terminie do 30 dni.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Prezydenta Miasta lub w Wydziale prowadzacym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi

Powyższy tryb nie ma zastosowania do pojazdów w których  zmiana rodzaju następuje przed pierwszą rejestracją, a właściciel dysponuje wyciągiem z nowego świadectwa homologacji po zmianach lub decyzji zwalniającej (art. 66 ust. 4 pkt. 6 lit "a").

Zmiana rodzaju pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy przed pierwszą rejestracją w kraju jest możliwa, dopiero po otrzymaniu decyzji o zarejestrowaniu pojazdu na stałe zgodnie z treścią dokumentów zakupu, badania technicznego i odprawy celnej.

W przypadku braku aktualnego badania technicznego przed udaniem się na stacje kontroli pojazdów należy oddać do depozytu dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne oraz złożyć wniosek o rejestracje czasową w związku z koniecznością dokonania dodatkowego i okresowego badania technicznego.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-6/2Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2022-05-12 10:00:17

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,