Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wymiana dowodu rejestracyjnego z tytułu zmiany nazwiska / nazwy lub adresu w obrębie gminy miasto Konin
WK-6/3


Podstawa prawna
 • art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),
 • § 18 ust.1, pkt 2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017.2355 z 18.12.2017), 
 • § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. 2019.1840  z 26.09.2019 r.).
Wymagane dokumenty

1. Wniosek WK-6

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • dokumnet potwierdzający zmianę nazwiska.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości właściciela,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokumet pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • polisa OC.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

OPŁATA SKARBOWA

 • za ewentualne upoważnienie - 17, 00 zł

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

 • za dowód rejestracyjny - 54,00 zł
 • pozwolenie czasowe      - 18,50 zł

OPŁATA EWIDENCYJNA

 • dowód rejestracyjny       - 0,50 zł
 • pozwolenie czasowe       - 0,50 zł

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłatę ewidencyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 13 1560 0013 2015 2804 6127 0036

Termin załatwienia sprawy
Od reki, zazachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu(czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z PWPW S.A. Warszawa do 30 dni).
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-6/3Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2022-05-12 10:00:53

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,