Treść
Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu
WK-6/4


Podstawa prawna
 • art. 78 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U 2020.110 z późn. zm.),
 • § 14 ust. 2 i ust. 4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 2355 z późn. zm.),
Wymagane dokumenty

1. Wniosek WK-6

 • zaświadczenie z wykonanego badania technicznego,
 • dokument opisu zmian z uprawnionej stacji diagnostycznej,
 • karta pojazdu – jeżeli była wydana,
 • oświadczenie wystawione przez producenta lub przdstawiciela producenta, potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi,
 • dowód rejestracyjny. 

Do wglądu:

 • dokument tożsamości właściciela,
 • piemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • polisa OC.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

OPŁATA SKARBOWA

 • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

 • dowód rejestracyjny   - 54,00 zł
 • pozwolenie czasowe   - 13,50 zł

OPŁATA EWIDENCYJNA

 • dowód rejestracyjny - 0,50 zł
 • pozwolenie czasowe - 0,50 zł

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłatę ewidencyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 13 1560 0013 2015 2804 6127 0036

Termin załatwienia sprawy
Od ręki, a w sparwach wymagających wyjaśnienia do 30 dni.
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-6/4Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Joanna Majer
Data udostępnienia: 2020-10-21 14:17:56

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 9545967
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,