Dopisanie osoby do listy głosujących przez Internet.

Formularz do dopisania się do listy głosujących przez Internet na KBO był dostępny w dniach od 9 do 27 sierpnia 2021 r.