Dopisanie osoby do listy głosujących przez Internet.

Formularz do dopisania się do listy głosujących przez Internet na KBO był dostępny w dniach od 1 do 20 sierpnia 2023 r.