KBO - głosowanie elektroniczne - Wybór zadań

Instrukcja głosowania


Głosowanie elektroniczne będzie dostępne w dniach od 5 do 18 września 2022 r.

Szczegółowa instrukcja tutaj.

Mieszkańcy mogą oddawać swój głos w lokalach wyborczych w dniu 18 września 2022 r. – zgodnie z Regulaminem KBO § 6 pkt 4 - lub elektronicznie.

Głosują wszyscy mieszkańcy Regulamin KBO § 9 pkt 1.

Nie ma obowiązku meldunkowego.

Głosujemy na maksymalnie 3 zadania małe i 3 zadania duże.