KONSULTACJE w sprawie
nadania nazwy bulwarowi nadwarciańskiemu w Koninie


Na podstawie Zarządzenia Nr 97/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Konina w sprawie nadania nazwy bulwarowi nadwarciańskiemu w Koninie konsultacje społeczne odbywać się będą w okresie od 15 do 31 lipca 2019 r., a zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Miasta Konina.

Etapy konsultacji:
W okresie od 15 do 21 lipca 2019 r. mieszkańcy Miasta Konina mogli zgłaszać propozycje nazwy bulwaru nadwarciańskiego.
W okresie od 22 do 31 lipca 2019 r. odbywa się głosowanie nad wybranymi propozycjami.

Ankieta - głosowanie

Konsultacje zostały zakończone.