ZARZĄDZENIE nr 274 /IV/2005

PREZYDENTA  MIASTA  KONINA

z dnia 6 stycznia 2005 roku

 

 

w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Konina na 2005 rok

 

         Na podstawie art.126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15  poz. 148 ze zm.)  zarządzam  co  następuje:

 

 

§ 1

 

         Ustala się układ wykonawczy dochodów i wydatków budżetu miasta Konina na 2005 rok według jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem

nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Prezydent  Miasta  Konina

 

Kazimierz  Pałasz

 

                                                                   

 

Załącznik 1