Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wynik przeprowadzonego postępowania: Publicznego konkursu ofert na: Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"

Informacja o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie publicznego konkursu ofert na: Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”, przygotowywanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie publicznego konkursu ofert dokonano wyboru Oferty nr 9 złożonej przez Chartari Sp. z o.o., ul. Świerkowa 29, 62-500 Konin jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu, z ceną 8 610,00 zł brutto, terminem realizacji – skrócenie terminu realizacji o 10 dni.

Uzasadnienie

Na podstawie przyjętych w postępowaniu kryteriów Oferta nr 9 otrzymała następującą ilość punktów:

  • cena (80%) - 80,00 punkty,
  • skrócenie terminu realizacji (20%) – 6,7 punktów,

Łączna liczba punktów – 86,70 punktów, natomiast:

Oferta nr 1 złożona przez Ingenis Sp. z o.o. ul. Łąkowa 21/19, 61-879 Poznań

Łączna liczba punktów – 23,40 punktów.

Oferta nr 3 złożona przez Kancelaria VIP Sp. z o.o. ul. Metalowa 4 pok. 301
10-603 Olsztyn

Łączna liczba punktów –  22,70 punktów.

Oferta nr 4 złożona przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.
ul. Plac Bankowy 2, 00095 Warszawa

Łączna liczba punktów – 16,20 punktów.

Oferta nr 5 złożona przez Invest & Consulting Group Sp. z o.o.
ul. W. Reymonta 14/61, 45-066 Opole

Łączna liczba punktów – 4,90 punktów.

Oferta nr 7 złożona przez Atrium Grupa Doradcza B. Bańczyk, A. Żandarska Sp. J.

ul. Ratajczaka 26/3, 61-813 Poznań

Łączna liczba punktów – 12,60 punktów.

Oferta nr 10 złożona przez Master Consulting Sp. z o.o. Mosty ul. Ogrodowa 2,
81-198 Kosakowo

Liczba punktów – 49,30 punktów.

Odrzucono następujące oferty:

Ofertę nr 2 złożoną przez Wroconsult Sp. z o.o. ul. Siedlecka 26, 54-101 Wrocław;

Ofertę nr 6 złożoną przez Semper Power Sp. z o.o. ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn;

Ofertę nr 8 złożoną przez AT Group S.A. ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn;

Ofertę nr 11 złożoną przez PL Europa S.A. ul. Jaracza 47, 90-249 Łódź;

Ofertę nr 12 złożoną przez Arbiter S.A. ul. Strzegomska 3b/3c lok. 91, 53-611 Wrocław;

Ofertę nr 13 złożoną przez MW Kancelaria Sp. z o.o. ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów.
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data udostępnienia: 2016-09-02 00:00:00
Osoba modyfikująca: Maksymilian Sypniewski
Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 14:25:53
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4428928
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,