skip to content
Mapa serwisu

    O biuletynie
    Redakcja
    Rejestr zmian
    Statystyki
    Mapa serwisu
    Pomoc
    Wyszukiwanie
    Pliki cookies na naszych stronach
    Prezydent Miasta Konina
        Prezydent Miasta Konina
        Kalendarium Prezydenta
        Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina
        Zarządzenia Kierownika Urzędu
        Raport o stanie miasta
        Oświadczenie Prezydenta Miasta Konina o stanie Kontroli Zarządczej w UM w Koninie oraz w Jednostkach organizacyjnych Miasta Konina
        Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta Konina
        Wniosek o nadanie odznaki honorowej "Za Zasługi dla Miasta Konina"
        Wniosek o patronat Prezydenta Miasta Konina
    Urząd Miejski w Koninie
        Ankieta badająca funkcjonowanie Biura Obsługi Interesanta
        Struktura Urzędu Miejskiego
        Obsługa interesanta
        Numery kont bankowych i dane do umów i faktur
        Rejestr umów
        Polityka jakości
        Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Koninie
        Informacja dla osób niesłyszących
        Wykaz rejestrów prowadzonych przez Urząd Miejski w Koninie
        Rejestr zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę, o których mowa w art. 29 ust.1, pkt. 1a,2b i 19a ustawy Prawo budowlane
        Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miejskiego w Koninie
    Rada Miasta Konina
        Rada Miasta VIII kadencji
        Rada Miasta VII kadencji
        Rada Miasta VI kadencji
        Rada Miasta V kadencji
        Uchwały Rady Miasta Konina
        Akty prawa miejscowego
        Transmisja z sesji Rady Miasta
        Młodzieżowa Rada Miasta
        Kalendarium
        Wybory ławników na kadencję od 2020 roku do 2023 roku
    Ogłoszenia i komunikaty
        Ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowiska urzędnicze
        Ogłoszenia o zbyciu ruchomości i nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
        Ogłoszenia Gospodarki Nieruchomościami: zbycia, dzierżawy, najem i inne
        Ogłoszenia: ochrona środowiska oraz urbanistyka i architektura
        Ogłoszenia geodezji i katastru
        Ogłoszenia: oświata, sport, kultura i inne
        Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych miasta Konina
        Utrudnienia w ruchu
        Zgromadzenia publiczne
        Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych
        Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych
         Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla Miasta Konina
    Sprawy
        Zasady załatwiania spraw w Urzędzie
        Status sprawy
        Jak załatwić sprawę
        Elektroniczna Skrzynka Podawcza
    Zamówienia publiczne
        Zamówienia o wartości powyżej 30.000 euro
        Zamówienia o wartości do 30.000 euro
    Prawo
        Status Miasta Konina
        Statut Miasta Konina
        Uchwały Rady Miasta Konina
        Akty prawa miejscowego
        Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
        Dziennik Ustaw i Monitor Polski
        Kodeks postępowania administracyjnego
        Projektowanie aktów normatywnych
    Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Koninie
    Finanse
        Budżet Miasta Konina
        Sprawozdania budżetowe
        Sprawozdania finansowe
        Raport o stanie Miasta Konina za lata 2006 - 2010
        Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Konina
        Pomoc publiczna i ulgi podatkowe
    Podatki
        Podatek leśny
        Podatek od nieruchomości
        Podatek od środków transportowych
        Podatek rolny
        Ulgi i zwolnienia podatkowe
        Opłata od posiadania psów
        Indywidualne interpretacje prawa podatkowego
        Koniński Portal Podatkowy
    Oświadczenia majątkowe i inne
        Wzory oświadczeń
    Jednostki organizacyjne
        Szkolnictwo w Koninie
        Inne jednostki organizacyjne
    Spółki miejskie
    Ochrona Środowiska
        Informacje
        Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
         Program ochrony środowiska dla miasta Konina
        Azbest
        Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina
        Rejestr podmiotów zbierajacych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
        Informacja dotycząca zmiany zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami
        Informacja o możliwości zgłoszenia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
        Rejestr terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie miasta Konina
        Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
        Ewidencja kąpielisk
        Badania wody
    Gospodarka Komunalna
    Kontrole
        Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Koninie
        Sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie
        Kontrole wewnętrzne (dane archiwalne za lata: 2005-2012)
        Schematy kontroli przedsiębiorców
    Sprawy społeczne
        Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych
        Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
        Profilaktyka uzależnień
        Szczepienia HPV
        Wykaz placówek wsparcia dziennego i opiekuńczo - wychowawczych
        Rada Seniorów Miasta Konina
    Kultura, sport i turystyka
        Instytucje kultury - adresy
        Rejestr Instytucji Kultury
        Instytucje sportowe - adresy
        Stowarzyszenia kultury fizycznej miasta Konina - adresy
        Stowarzyszenia turystyczne miasta Konina-adresy
        Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
        WNIOSEK O NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA KONINA ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY
        WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ARTYSTYCZNEGO PREZYDENTA MIASTA KONINA
    Organizacje pozarządowe
    Koniński Budżet Obywatelski
        Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2021 - 2024
        Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynująco - Monitorującego KBO 2020
        Aktualny regulamin KBO
        Protokoły z Posiedzeń Miejskiej Komisji Wyborczej
        Sprawozdania z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2020 - 2024
        Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynująco-Monitorującego KBO 2019
        Sprawozdania z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019
        Protokoły z Posiedzeń Zespołu Koordynująco - Monitorującego KBO 2017 rok
        Sprawozdania z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2017-2019
        Protokoły z posiedzeń Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego
        Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina dotyczące Konińskiego Budżetu Obywatelskiego
        Sprawozdania z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego
        Protokoły z Posiedzeń Zespołu Koordynująco - Monitorującego KBO 2016 rok
        Uchwały Rady Miasta Konina dotyczące Konińskiego Budżetu Obywatelskiego
    Wybory
        Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 13 października 2019 rok
        Wybory do Parlamentu Europejskiego
        Wybory Samorządowe
        Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015 rok
        Referendum
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.
    Petycje
        Zestawienia petycji
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4550454
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,