Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wynik zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kamienicy „Dom Zemełki” przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie

Urząd Miejski w Koninie informuje, że zapytanie ofertowe z dnia 01.07.2016r.  dotyczące zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kamienicy „Dom Zemełki” przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie” zostało unieważnione, na podstawie pkt. XI.2 zapytania.

Unieważnienie wynika z konieczności dostosowania procedury udzielenia zamówienia do zasad i wytycznych obowiązujących przy realizacji programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zapisów projektu umowy o dofinansowanie, co do których zamawiający uzyskał wiedzę po wszczęciu niniejszego postępowania.
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data udostępnienia: 2016-07-15 00:00:00
Osoba modyfikująca: Maksymilian Sypniewski
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-15 10:09:24
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5610633
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,