skip to content
Urząd Miejski w Koninie

Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: frxergnevnghfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Winieta strony
Urząd Miejski »  Struktura »  Wydziały »  Wydział Gospodarki Komunalnej
Wstecz
Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2
 

 Kierownik Wydziału:

Sławomir Matysiak

pokój 209, tel. 63 24 01 176, e-mail: fynjbzve.znglfvnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hfhanp_gb.hz
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

 

Zastępca Kierownika Wydziału:

Karolina Majdzińska

pokój 210, tel. 63 24 01 144, e-mail: xnebyvan.znwqmvafxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

 


Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej należy:

 1. Opracowywanie projektów planów finansowo – rzeczowych dotyczących zadań realizowanych przez wydział w tym budowy, przebudowy, remontu i utrzymania.
 2. Prowadzenie spraw w zakresie czystości terenów zarządzanych przez Miasto.
 3. Likwidowanie nielegalnych wysypisk śmieci i przeciwdziałanie składowaniu odpadów
  w miejscach do tego nie przeznaczonych.
 4. Inicjowanie i nadzór nad przeprowadzaniem deratyzacji na terenie Miasta.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu miejskich szaletów.
 6. Prowadzenie oflagowania Miasta z okazji świąt.
 7. Prowadzenie spraw w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 8. Prowadzenie ewidencji nieruchomości i podmiotów gospodarczych w zakresie odbierania odpadów.
 9. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i kontrola częstotliwości ich opróżniania.
 10. Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 11. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie.
 1. Prowadzenie spraw w zakresie zieleni miejskiej z wyłączeniem terenów pasa drogowego
  i parkingów.
 2. Opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji obiektów na terenach utrzymywanych przez wydział oraz robót prowadzonych na tych terenach.
 3. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z dróg w trybie ustawy Prawo
  o ruchu drogowym.
 4. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 5. Prowadzenie spraw związanych ze sprowadzaniem zwłok z zagranicy.
 6. Prowadzenie spraw w zakresie opieki nad miejscami pamięci, pomnikami, tablicami
  i grobownictwem wojennym.
 7. Prowadzenie spraw związanych z planem zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 8. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków.
 9. Analizowanie i opiniowanie wniosków o ustalenie taryfy odpłatności za wodę i ścieki.
 10. Prowadzenie spraw związanych z działalnością miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 11. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i eksploatacją grzebowisk oraz miejsc spalania zwłok zwierzęcych  i ich części.
 12. Przygotowywanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
 13. Prowadzenie spraw w zakresie rejestracji psów.
 14. Współdziałanie ze spółkami Miasta: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie w zakresie świadczenia usług na rzecz mieszkańców.
 15. Współpraca ze Związkiem Międzygminnym „Koniński Region Komunalny”.

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Sławomir Matysiak
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2011-04-18 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-31 10:56:57
Wstecz Do góry