Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Rejestr Instytucji Kultury

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Konin prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

 

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury.

 

Rejestr instytucji kultury prowadzi Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego  w Koninie,

ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin, tel. 63 240 12 14, 63 240 13 65

 

Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) - rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

 

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  1. otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

 

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada z 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546).

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać na konto:

GETIN NOBLE BANK S.A. nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

 

Szczegółowych informacji udziela:

 

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Urzędu Miejskiego w Koninie

ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin

Elżbieta Woźniak, tel. 63 63 240 12 14

e-mail: rymovrgn.jbmavnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Joanna Kowalczykiewicz, tel. 63 240 13 65

e-mail: wbnaan.xbjnypmlxvrjvpmhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

 

Załącznik do pobrania:

Rejestr Instytucji Kultury

Wniosek o wydanie odpisu

 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Zenona Sroczyńska
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2012-09-21 00:00:00
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-20 13:01:49
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,