skip to content
Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Konin prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r.  poz. 1983) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189).

 

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Konin:

 

 1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Wydział Kultury Urzędu Miejskiego  w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin, tel. 63 2401-358.
 2. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
 • informację o rejestrze, rejestr  oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie,
 • dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

- otwarty dostęp do zawartości rejestru,

- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej,

 • udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w § 10ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora,
 • każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe  instytucji kultury w siedzibie organizatora tj. w siedzibie Wydziału Kultury,
 • organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 1. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony  zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).
 2. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać na konto:

GETIN NOBLE BANK S.A. nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

 1. Do wniosku o wydanie  poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
 2. Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Kultury

Urzędu Miejskiego w Koninie

ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin

                tel. 63 2401-358.

 1. Dokumenty do pobrania:

 

 Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Zenona Sroczyńska
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2012-09-21 00:00:00
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-02 07:11:22
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8219876
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,