Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
TWORZENIE UCHWAŁ RADY MIASTA

 

Wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie winny opracowywać projekty uchwał Rady Miasta Konina zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
 
Do Biura Prezydenta należy przekazać komplet materiałów, tzn. oryginał wniosku wraz z oryginałem projektu uchwały Rady oraz 3 kopie wniosku i uchwał. Materiały przekazywane są w wersji papierowej i elektronicznej w systemie Mis - Partner.
 
Decyzja Prezydenta przekazywana jest w wersji elektronicznej w systemie Mis - Partner, a oryginał projektu Uchwały w wersji papierowej.
 
Jeżeli projekt uchwały został przez Prezydenta przyjęty, merytoryczny Wydział przygotowuje komplet materiałów; do Biura Rady należy przekazać:
  • oryginał projektu uchwały Rady Miasta z pieczątką Sekretarza Miasta lub Biura Prezydenta (potwierdzający, że dany projekt uchwały Rady był rozpatrywany przez Prezydenta Miasta),
  • 2 kopie projektu uchwały,
  • projekt uchwały w wersji elektronicznej jako pismo wewnętrzne w systemie mis-Partner (w załączeniu plik z treścią uchwały wraz z załącznikami)
 
Materiały dostarczane są radnym drogą elektroniczną.
Informacje przesyła się również osobom zaproszonym na sesję elektronicznie lub drogą pocztową.
 
Biuro Rady Miasta przekazuje oryginały Uchwał Rady Miasta do:
  • ­ merytorycznego Wydziału w celu realizacji uchwał,
  • ­ Biura Prezydenta Miasta w celu umieszczenia w podręcznym zbiorze uchwał i przesłania ich do organu nadzoru i do publikacji *.
*Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych, należy zastosować się do poniższych wymagań:

•Treść projektów i uchwał, zarządzeń oraz innych aktów podlegających publikacji nie będąca  załącznikiem musi zostać przekazana elektronicznie w formacie Word (doc.)
•Załączniki należy przekazać wyłącznie w formacie: JPG lub PDF

 

Uchwały przekazywane są w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (e-mail).
 
Protokół z posiedzenia Komisji zawiera opinię na temat projektu uchwały Rady Miasta, która prezentowana jest w formie stanowiska Komisji na sesji Rady Miasta
 
Uchwała zawiera dane określone w paragrafie 42 Statutu Miasta Konina.
 
Uchwała winna zostać wykonana po jej wejściu w życie, chyba że organ nadzoru zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym wstrzyma jej wykonanie.

 

TWORZENIE ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA

Wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie winny opracowywać projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Konina zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

Po zatwierdzeniu Zarządzenia przez Prezydenta Miasta Wydział (lub Wydziały) zobowiązane są do realizacji jego postanowień.


 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2004-07-15 22:15:13
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2012-01-23 12:08:18
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5831300
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,