Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie

Dane organizacji

Stowarzyszenie ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna
ul. 3 Maja 1 i 3
62-500 Konin
tel.: 509 211 560 lub 606 345 311
email: ona@onakonin.pl
http://onakonin.pl/

Rejestry:
KRS: 0000351176
Status prawny:
Stowarzyszenie
Obszar działań:
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, edukacja i wychowanie, kultura i sztuka, sport, turystyka i rekreacja, ekologia, ochrona środowiska, działalność na rzecz kombatantów, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocji i organizacji wolontariatu, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrona praw dziecka, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współpraca międzynarodowa, upowszechnianie i ochrona praw kobiet, wspieranie społecznej aktywności kobiet i rozwoju psychofizycznego kobiet, równych praw kobiet i mężczyzn, zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, ochrona i promocja zdrowia, integracja społeczna i promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego.
Misja i cel:
Misja:
Poprawa sytuacji w zakresie równego traktowania oraz równości szans kobiet i mężczyzn w społeczeństwie obywatelskim.
Cel:
Upowszechnianie ochrony praw kobiet, wspieranie ich społecznej aktywności i rozwoju psychofizycznego, równych praw kobiet i mężczyzn, zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, przeciwdziałanie przemocy i wykluczeniu społecznemu, integracja społeczna i promowanie udziału w budowie społeczeństwa obywatelskiego.

Zakres terytorialny:
Kraj

Kontakt:
Kontakt telefoniczny lub mailowy.

Mirosława Wieczorkiewicz (Prezes), Agnieszka Niekochańska (Wiceprezes), Renata Tomczak (Sekretarz), Aneta Modrzyńska (Skarbnik), Izydora Smakulska (Członek Zarządu).
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3298797
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,