skip to content

Dane organizacji

Stowarzyszenie DzielnyTata.pl
ul. Kościuszki 33/18
62-500 Konin
tel.: 503 970 777
email: marcin.nowak@dzielnytata.pl

Rejestry:
KRS: 0000482505
Status prawny:
Stowarzyszenie
Obszar działań:
Pomoc społeczna, usługi socjalne, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrona praw dziecka, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Misja i cel:
Misją Stowarzyszenia DzielnyTata.pl jest dążenie do wychowywania dzieci przez obojga rodziców w możliwie równym stopniu. Doprowadzenie do takich regulacji prawnych, aby ingerencja Państwa w życie rodziny była stosowana jako środek sporadyczny, ostateczny, i nie doprowadzała do dyskryminacji jednego z rodziców.

Zakres terytorialny:
Miasto Konin i Powiat Koniński, Województwo Wielkopolskie, Kraj

Kontakt:
Kontakt telefoniczny lub mailowy.
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6163891
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,