Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu

Dane organizacji

Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet
ul. 3 Maja 1 i 3
62-500 Konin
tel.: 506 304 089
email: ejezak@poczta.onet.pl
https://www.facebook.com/KoninskiKongesKobiet/

Rejestry:
KRS: 0000445914
Status prawny:
Stowarzyszenie
Obszar działań:
Pomoc społeczna, usługi socjalne, ochrona i promocja zdrowia, edukacja i wychowanie, kultura i sztuka, promocji i organizacji wolontariatu.
Misja i cel:
Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie m.in.:
- Promowanie, upowszechnienie i propagowanie problematyki równego traktowania i równości szans kobiet i mężczyzn, w tym wiedzy na temat dyskryminacji ze względu na płeć oraz metod i strategii przeciwdziałania jej występowaniu.
- Zwiększenia aktywności kobiet i ich udziału w życiu publicznym, społecznym i politycznym.
- Upowszechniania i ochrony praw kobiet.
- Ochrony i promocji zdrowia.
- Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
- Przeciwdziałania przemocy.
- Przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.

Zakres terytorialny:
Kraj

Kontakt:
Kontakt telefoniczny lub mailowy.
Ewa Jeżak - tel.: 506 304 089
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5831220
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,