skip to content

Dane organizacji

Fundacja "Jeszcze Raz"
ul. Kwiatkowskiego 3/10
62-504 Konin
tel.: 609 883 259 lub 607 232 760
email: fundacja_jeszcze.raz@wp.pl
http://jeszczeraz.spoldzielnie.org/

Rejestry:
KRS: 0000508873
Status prawny:
Fundacja
Obszar działań:
Pomoc społeczna, usługi socjalne, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, edukacja i wychowanie, kultura i sztuka, sport, turystyka i rekreacja, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocja i organizacja wolontariatu, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prawo międzynarodowe - doradztwo.
Misja i cel:
- Niesienie pomocy osobom starszym, bezdomnym, dotkniętym problemem ubóstwa, zespołem uzależnienia alkoholowego i narkomanią, poddanym procesom resocjalizacji w zakresie aktywizacji społecznej i rozwojowi zawodowemu i osobistemu.
- Walka z dyskryminacją płciową.
- Wyrównywanie szans w zakresie możliwości godnego zatrudnienia osób bezrobotnych mających problemy związane z odnalezieniem się na rynku pracy.
- Działania w zakresie promocji inicjatyw kulturalno społeczno oświatowych.
- Propagowanie zdrowego trybu życia i kultury fizycznej w lokalnych społecznościach.
- Pomoc osobom zamieszkującym poza granicami Polski, dotyczącą w szczególności szerzenia wiedzy o ich prawach i możliwościach ochronny przed niekorzystnymi uwarunkowaniami obcego prawodawstwa.
- Udzielanie pomocy placówkom działającym w wyżej wymienionym zakresie.
- Realizacja i pośrednictwo w realizacji projektów społecznych związanych ze statutowymi celami fundacji.

Zakres terytorialny:
Kraj

Kontakt:
Kontakt telefoniczny.

Krzysztof Kozłowski, Michał Świeży.
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6179308
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,