skip to content

Dane organizacji

Organizacja Pożytku Publicznego
Fundacja "Aleją Zdrowia - Od Juniora Do Seniora"
ul. Os. Legionów 12/1
62-510 Konin
tel.: 601 432 748
email: fundacja@alejazdrowia.org; ptakelzbieta@gmail.com
strona www: https://www.facebook.com/AlejaZdrowiaodJunioradoSeniora/?fref=ts

Rejestry:
KRS: 0000506830
Status prawny:
Fundacja
Obszar działań:
Pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, edukacja i wychowanie, sport, turystyka i rekreacja, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrona praw dziecka, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Misja i cel:
Misja - wzrost dobrostanu życia drogą do bogactwa pokoleń.
Cel - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, promowanie i wspieranie zdrowego stylu życia oraz postaw prozdrowotnych, prowadzenie działalności dobroczynnej oraz inspirowanie społeczeństwa do działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Zakres terytorialny:
Miasto Konin i Powiat Koniński

Kontakt:
Elżbieta Ptak (Prezes) - tel.: 601 432 748.
Iwona Cichocka (Wiceprezes), Kamila Sidor (Wiceprezes), Jan Trafny (Członek Zarządu).
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8185004
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,