skip to content

Dane organizacji

Organizacja Pożytku Publicznego
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna
ul. Okólna 54
62-510 Konin
tel.: (63) 240 00 66
email: pkkonin@monar.org
http://monar.org.pl/

Rejestry:
KRS: 0000139796
Status prawny:
Stowarzyszenie
Obszar działań:
Ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, edukacja i wychowanie.
Misja i cel:
Misją jest pomoc bliźnim w duchu miłości tolerancji, dbałość o ludzką godność oraz poszanowania praw człowieka. Główne cele to ochrona i promocja zdrowia, działania z zakresu pomocy społecznej, wspomaganie mniejszości oraz osób niepełnosprawnych, ochrona praw kobiet i dziecka, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, wspomaganie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, oświaty, edukacji i wychowania,promocja kultury fizycznej, przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja i organizacja wolontariatu.

Zakres terytorialny:
Miasto Konin i Powiat Koniński

Kontakt:
Kontakt od pon. - pt. w godzinach: 10.00-18.00.

Jolanta Koczurowska, Piotr Adamiak.
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6179157
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,