Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie

Dane organizacji

Stowarzyszenie Uczących Się Docendo Discimus
Niedźwiady Małe 4A
62-561 Niedźwiady Duże
tel.: 607 620 342
email: docendo-discimus@wp.pl
http://docendodiscimus.cba.pl/

Rejestry:
KRS: 0000560948
Status prawny:
Stowarzyszenie
Misja i cel:
Celami Stowarzyszenia są m.in:
- działania w sferze rozwoju edukacji, kultury, sztuki, oświaty i wychowania,
- promowanie idei uczenia się przez całe życie oraz wysokich jakościowo standardów edukacji,
- działalność wspomagająca innowacyjność, wdrażanie nowych rozwiązań
edukacyjnych,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między europejskimi środowiskami oświatowymi,
- działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
- działalność na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej,
- tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu podnoszenie wiedzy i umiejętności osób związanych z oświatą oraz spoza niej,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność na rzecz organizacji.

Zakres terytorialny:
Obszar Rzeczypospolitej Polskiej
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3298868
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,