Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie

Dane organizacji

STOWARZYSZENIE KOMITET OBRONY DEMOKRACJI-GRUPA LOKALNA KONIN
ul. 3 Maja 1 - 3
62-500 Konin
tel.: 698-731-505
email: kodkonin@gmail.com
strona www: www:facebook.com/groups/151808565183801

Status prawny:
Stowarzyszenie
Obszar działań:
1)rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających zachowaniu i rozwojowi demokratycznego państwa
prawa,
2)wspieranie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego,promowanie obywatelskich postaw i zachowań,
3)upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
4)przeciwdziałanie łamaniu zasad demokracji i praworządności w tym m.in. nadużyciom władz państwowych i samorządowych,przekraczaniu uprawnień i kompetencji
5)działalność mająca na celu upowszechnienie wiedzy o demokratycznym ustroju państwa prawa,urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej,zapewniającego wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli-określonym w konstytucji RP z dnia 02.04.1997r.,w duchu, jakim powstała,i zasadach,na jakich się opiera.
Misja i cel:
1) działalność edukacyjna i opiniotwórcza w formie organizowania konferencji, szkoleń,dyskusji, prelekcji, wykładów, sympozjów, wystaw oraz innych imprez, publikacji w prasie i innych środkach masowego przekazu oraz udział w takich przedsięwzięciach,
2) współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi,zakładami pracy, środowiskami naukowymi, na rzecz realizacji zamierzeń Stowarzyszenia,
3) organizowanie zgromadzeń publicznych, akcji wspierających lub protestacyjnych,
4) organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia i udział w takich imprezach,
5) inicjowanie i współpraca przy organizowaniu referendów, obywatelskich projektów ustaw w sprawach, które są zgodne z celami Stowarzyszenia,
6) prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany informacji w zakresie celów Stowarzyszenia,
7) szkolenie członków Stowarzyszenia oraz współpracowników,
8) prowadzenie działalności wydawniczej,
9) współpraca z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania w kraju i zagranicą,
10) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej, władz, instytucji, urzędów, sądów,
11) branie udziału w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia,
12) wypowiadanie się w sprawie projektów ustaw, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia,
13) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz ustawodawstwa dotyczącego celów Stowarzyszenia.

Zakres terytorialny:
Miasto Konin, powiaty: koniński, słupecki kolski i turecki

Kontakt:
koordynator: Piotr Głowacki
zarząd: Ewa Jacaszek, Agnieszka Korytkowska,Mariusz Zieliński
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3298951
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,