Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu

Dane organizacji

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta
3 Maja 1-3
62-500 Konin
tel.: 508 112 543
email: p.kwiecien@rettsyndrome.pl

Rejestry:
KRS 0000076736
Obszar działań:
Konin, Wielkopolska, Polska
Misja i cel:
Misja:
1) rozwijanie różnorodnych form pomocy dla niepełnosprawnych;
2) popularyzacja wiedzy o chorobie – Zespole Retta;
3) organizowanie spotkań, mających na celu inicjowanie nowych form terapii, nauki i opieki nad osobami z Zespołem Retta;
4) gromadzenie funduszy;
5) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji państwowej oraz instytucjami i organizacjami innych państw w realizowaniu celów statutowych;
6) współpracę z instytucjami naukowymi oraz ośrodkami, które zajmują się terapią w kraju i zagranicą;
7) pomoc wzajemną rodzin dotkniętych chorobą;
8) organizację szkoleń i seminariów;
9) organizację wczasów, wypoczynku i turnusów rehabilitacyjnych;
10) organizację zajęć terapeutycznych.
Cele:
1) pomoc merytoryczna rodzicom, opiekunom i terapeutom osób z Zespołem Retta;
2) organizowanie wszelkiej pomocy w zakresie dostępu do informacji na temat Zespołu Retta;
3) organizowanie szkoleń umożliwiających wymianę doświadczeń dotyczących sposobów rehabilitacji i nauki z Zespołem Retta;
4) wspieranie ośrodków terapeutycznych prowadzących terapię i naukę dla osób z Zespołem Retta;
5) integracja środowiska rodziców i opiekunów z Zespołem Retta;
6) promocja i ochrona zdrowia;
7) pomoc społeczna;
8) działalność charytatywna,
9) promocja i organizacja wolontariatu;
10) pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.Kontakt:
Paweł Kwiecień tl. mail z bazy
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5831272
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,