skip to content

Dane organizacji

Organizacja Pożytku Publicznego
1%
Fundacja Złota Jesień
Malczewskiego 21
62-510 Konin
tel.: 782 884 778
email: giszter.mateusz@gmail.com
strona www: w budowie

Rejestry:
KRS 778273
Status prawny:
Fundacja
Misja i cel:
Do celów statutowych fundacji należy działalność na rzecz I w zakresie: 1. Pomocy społecznej, w szczególności pomocy osobom starszym I niepełnosprawnym powyżej 50 roku życia oraz ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, związanej z chorobą I niepełnosprawnością osób bliskich, 2. Działalności na rzecz integracji społecznej osób starszych I niepełnosprawnych powyżej 50 roku życia, w szczególności poprzez zwiększenie mobilności tych osób, zaopatrzenie w sprzęt medyczny I rehabilitacyjny, a także prowadzenie dziennego domu seniora, 3. Działalności zwiększającej aktywność społeczną seniorów I promująca integrację wewnątrz- I międzypokoleniową, 4. Podniesienie świadomości społecznej, w szczególności świadomości seniorów na temat znaczenia uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, promocję zdrowego stylu życia I aktywnego starzenia się, propagowanie idei I działań mających na celu przygotowanie się do późnej starości I jak najdłuższe zachowanie samodzielności, 5. Działalności charytatywnej, 6. Ochrony I promocji zdrowia; 7. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 9. Działalności związanej z pożytkiem publicznych w zakresie wskazanym w punktach 1- 9, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego (dz. U. 2018, poz. 450 z późn. Zm. )


Zakres terytorialny:
Polska oraz poza granicami RP

Kontakt:
Mateusz Giszter - prezes
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3487850
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,