Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie

Dane organizacji

Organizacja Pożytku Publicznego
1%
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Konin
ul. Harcerska 4
62-510 Konin
tel.: (63) 243 19 20 lub 602 757 637
email: konin@zhp.pl
http://konin.zhp.pl/

Rejestry:
KRS: 0000266321
Status prawny:
Stowarzyszenie
Obszar działań:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, edukacja i wychowanie, ekologia, ochrona środowiska, promocji i organizacji wolontariatu.
Misja i cel:
- Misją ZHP jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
- ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.
- Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. ZHP uznaje prawo każdego członka Związku do osobistego wyboru systemu wartości duchowych.
- Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:
a) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
b) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
c) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.

Zakres terytorialny:
Miasto Konin i Powiat Koniński

Kontakt:
Biuro Komendy Hufca czynne:
od pon. do pt. w godzinach 9.00-16.00
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3298778
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,