Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie

Dane organizacji

FUNDACJA INSTYTUT ZIELONEJ PRZYSZŁOŚCI
Ul. 3 Maja 1-3
62-500 Konin
email: instytut.zielonej.przyszlosci@gmail.com
http://www.fizp.pl/

Rejestry:
KRS: 0000830588
Status prawny:
fundacja
Obszar działań:
Rozwój społeczno-gospodarczy Wielkopolski Wschodniej, transformacja Wielkopolski Wschodniej, nowoczesne technologie, edukacja, ochrona środowiska, przedsiębiorczość.
Misja i cel:
1. Działalność na rzecz procesu Sprawiedliwej Transformacji związanej z odejściem od gospodarki opartej na węglu.
2. Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Wielkopolski Wschodniej.
3. Działalność na rzecz ochrony środowiska.
4. Działalność kulturalna i edukacyjna.
5. Promowanie oraz wspieranie nowoczesnych programów edukacyjnych.
6. Udostępnianie i promocja wiedzy na temat sprawiedliwej transformacji, ochrony środowiska i technologii.
7. Działalność wspomagająca wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży.
8. Działalność na rzecz pobudzania przedsiębiorczości i kreatywności.
9. Popularyzowanie wiedzy i umiejętności.
10. Propagowanie nowoczesnych technologii.
11. Propagowanie ekologicznego stylu życia i elektromobilności.
12. Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmacnianie więzi lokalnych i pielęgnowanie tradycji lokalnych.
13. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju lokalnej społeczności.
14. Działalność na rzecz ładu przestrzennego, estetyki przestrzeni, ochrony krajobrazu, działań skupionych na niwelowaniu barier architektonicznych.
15. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
16. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami.

Zakres terytorialny:
Konin, Wielkopolska Wschodnia

Kontakt:
Liderka grupy Agata Kużmińska
agata.kuzminska@gmail.com
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3299171
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,