Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu

Dane organizacji

Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Razem"
ul. Jacka Malczewskiego 6
62-510 Konin
tel.: (63) 243 12 76 lub 668 222 086
email: razemkonin@o2.pl

Rejestry:
KRS: 0000292953
Status prawny:
Stowarzyszenie
Obszar działań:
Pomoc społeczna, usługi socjalne, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, edukacja i wychowanie, kultura i sztuka, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Misja i cel:
- Pomoc w odzyskiwaniu równowagi wewnętrznej, przywracanie do społeczności, przywracanie godności ludziom.
- Tworzenie warunków do wyjścia z trudnych sytuacji, grupy samopomocowe, szkolenia w pozyskiwaniu pracy, prowadzenie działań pomocy dla rodzin, towarzyszenie rodzinie poprzez asystenta.

Zakres terytorialny:
Miasto Konin i Powiat Koniński

Kontakt:
Kontakt telefoniczny - Pani Prezes - 668 222 086.
Brak stałych godzin pracy - godziny otwarcia biura w miarę potrzeb.
(Istnieją dyżury podczas wykonywania różnych akcji).
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5421518
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,