Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie

Dane organizacji

Związek Kombatantów RP i BWP Konin
M. Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
http://www.kombatantpolski.pl/pl/informacje-o-zwiazku/oddzialy-terenowe

Obszar działań:
ZKRP i BWP jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.

Związek rozpoczął działalność w kwietniu 1990 roku. Jest największą organizacją kombatancką w Polsce zrzeszającą 63314 członków (stan na 31.12.2018 r.), w tym 18644 członków zwyczajnych (weteranów - żołnierzy walk frontowych i organizacji podziemnych ruchu oporu); jest to ponad 70 % żyjących weteranów walk frontowych i partyzanckich zorganizowanych w związkach kombatanckich. Pozostali członkowie Związku - 41683 to podopieczni - głównie wdowy i wdowcy po kombatantach.

Związek jest organizacją pluralistyczną i integruje w swoich szeregach żołnierzy i kombatantów skupionych w środowiskach (stan na 31.12.2018 r.): 3913 z Wojska Polskiego, 402 żołnierzy Września 1939 r., 303 z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 2433 z Armii Krajowej, 1127 z Batalionów Chłopskich, 625 z Armii Ludowej, 171 Polaków wcielonych do jednostek Armii Radzieckiej, 245 z Polskich Oddziałów Samoobrony z południowo-wschodnich Kresów II RP (tzw. Istriebitielnych Batalionów), 235 najmłodszych kombatantów - żołnierzy "Synów Pułku", 5697 byłych więźniów politycznych i obozów koncentracyjnych oraz 468 represjonowanych. Do Związku należy 3022 członków z innych środowisk (m.in. uczestników tajnego nauczania).

Zakres terytorialny:
RP Konin
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3298767
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,