Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie

Dane organizacji

Organizacja Pożytku Publicznego
1%
Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji
Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel.: 51-40 625 96
email: sekretariat@fbri.pl
http://www.fbri.pl/

Rejestry:
KRS 0000670237
Status prawny:
Fundacja
Obszar działań:
Fundacja podejmuje działania w wielu dziedzinach, od
prac badawczo -rozwojowych poświęconych sprzętowi diagnostycznemu po
świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przykładowe działania Fundacji:
• Prowadzenie działalności edukacyjnej dla młodzieży oraz osób
dorosłych.
• Świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej w społeczeństwie.
• Organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach,
targach, konferencjach, seminariach naukowych i branżowych itp.
• Wsparcie przedsięwzięć biznesowych, spin-off, komercjalizacje wyników
badawczych.
• Prowadzenie badań naukowych i realizację projektów wdrożeniowych w
obszarach innowacyjnych mających potencjalne praktyczne zastosowanie w
gospodarce i w życiu społecznym w obszarze badań z wykorzystaniem
analityki, programowania, opracowywania nowych narzędzi diagnostycznych.
• Działalność naukową prowadzona w sposób samodzielny i ciągły.
Misja i cel:
Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji jest podmiotem działającym na
rzecz rozwoju nauki, przedsiębiorczości, innowacyjności oraz współpracy
nauki z biznesem, a cały wypracowany zysk przeznacza na cele statutowe
zgodnie z zapisami w statucie.
Intencją Fundacji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń
i pomysłów pomiędzy sektorami naukowym i biznesowym.
Instytucja aktywnie nawiązuje i realizuje współpracę z otoczeniem
naukowym oraz gospodarczym.

Celami Fundacji są:
1. inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych
dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w obszarach dotyczących
badań rozwoju i innowacji,
2. propagowanie i podwyższanie w społeczeństwie świadomości
wykorzystania nowoczesnych technologii,
3. wspieranie przedsięwzięć biznesowych, w szczególności powstawania i
rozwoju małych firm spin in, spin-off,
4. kształcenie ustawiczne oraz edukacja społeczeństwa w obszarach
biznesowych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, nowoczesnych
technologii - nastawione na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa,
5. wspieranie wzajemnej współpracy pomiędzy sektorem badawczo -
rozwojowym a przemysłem,
6. pomoc w rozwoju międzynarodowej współpracy na płaszczyźnie biznesowej
i naukowej,
7. upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
8. wspieranie badań naukowych, w szczególności o charakterze
aplikacyjnym.

Zakres terytorialny:
Fundacja ma siedzibę we Wrocławiu, zakres działania ogólnopolski

Kontakt:
Prezes Zarządu – Ewa Kardasz

791-706-605, sekretariat@fbri.pl
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3298891
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,