Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu

Dane organizacji

Stowarzyszenie Nasze Pasje
Wiśniowa 7
62-510 Konin
tel.: 665 955 131
email: naszepasje@onet.pl
https://naszepasje.org

Rejestry:
KRS 0000996710, NIP 6653051885, REGON 52338937800000
Status prawny:
Stowarzyszenie
Obszar działań:
Jesteśmy grupą ludzi, których pasją jest rozbudzanie i wspieranie pasji. Chcemy i pragniemy, aby inni (także i my sami) byli ludźmi pasji i talentu, byśmy wszyscy czerpali i doświadczali szczęścia, radości, rozwoju i współpracy poprzez poszukiwanie, rozwijanie swoich indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i pasjonackich dążeń, a przez to kształtowanie dojrzałego charakteru i osobowości, wolnej od smutku, bezsensowności, depresji czy uzależnień.

Pragniemy promować i upubliczniać dobre przykłady – pasjonatów i ich talenty, zainteresowania, hobby. Jeśli znasz osobę lub grupę osób, którą warto szerzej pokazać, skontaktuj się z nami i przedstaw swoją sugestię. Jesteśmy chętni i gotowi się z tą osobą (grupą) spotkać, porozmawiać, opublikować wywiad, nagrać reportaż lub film. Prowadzimy własne studio oraz współpracujemy z portalami lokalnymi i regionalnymi. Jeśli chcesz, możesz także zostać współautorem tej strony www i publikować pod własnym loginem lub nazwiskiem.
Misja i cel:
Celem Stowarzyszenia Nasze Pasje jest w szczególności:

działalność na rzecz i w interesie osób oraz środowisk hobbystycznych, pasjonackich, kolekcjonerskich, wspierających działania innych;
działalność na rzecz i w interesie osób niepełnosprawnych i życiowo bezradnych w celu aktywizacji form twórczego spędzania czasu;
przeciwdziałanie przemocy, uzależnieniom, narkomanii, alkoholizmowi oraz innym zagrożeniom społecznym, w tym zaburzeniom psychicznym i depresyjnym;
wspieranie inicjatyw kulturowych, społecznych i zdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia;
upowszechnianie zainteresowań, hobby, pasji, aktywnego trybu i stylu życia,
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
tworzenie i wspieranie środowisk oraz grup zrzeszających się wokół różnorodnych zainteresowań i pasji;
działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
działalność na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych;
działalność charytatywna i działalność oświatowa;
propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesach twórczych oraz artystycznych wśród młodzieży;
inicjowanie działań z zakresu działalności artystycznej, kultury i nauki;
działalność w zakresie turystyki, rekreacji ruchowej, krajoznawstwa i wypoczynku;
rozwój, poszerzanie wiedzy, praktyki, kwalifikacji i doświadczenia w zakresie działalności statutowej członków stowarzyszenia, podopiecznych i odbiorców naszych działań;
działalność w zakresie rozwoju duchowego i chrześcijańskiego.


Kontakt:
Zarząd
- Ryszard Krupiński
- Michał Kotlarski
- Elżbieta Szabelska
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5420388
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,