Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie

Dane organizacji

FUNDACJA "PLAY THERAPY"
Sybiraków 4/31
62-510 Konin
email: zabawienie@gmail.com

Rejestry:
KRS 0000943195, NIP 6653044750, REGON 520827955
Misja i cel:
CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁANIE NA RZECZ: 1)KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; 2)WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH SŁUŻĄCYCH POWSTAWANIU SZTUKI, KULTURY I MUZYKI; 3)PROMOCJI MŁODYCH TALENTÓW; 4)PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; 5)INICJOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI KULTURY I EDUKACJI I SPORTU; 6)WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU MEDIÓW; 7)ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; 8)PROMOCJI REGIONU; 9)WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; 10)POPULARYZACJI TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA; 11)PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM; 12)PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH JEJ UTRATĄ; 13)AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH; 14)PROMOCJI ZDROWIA ORAZ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA; 15)AKTYWIZACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ; ; 16)DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ ORAZ ROZWOJU WOLONTARIATU; 17)POPULARYZACJI KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU ORAZ REKREACJI; 18)WSPIERANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU SZTUK WALKI I SAMOOBRONY; 19)SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH DZIAŁAŃ DLA UMUZYKALNIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY; 20)WSPIERANIA OSÓB PRAGNĄCYCH POŚWIĘCAĆ SWÓJ CZAS NA RZECZ ŚPIEWU CHÓRALNEGO.

Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3298976
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,