skip to content

Dane organizacji

Organizacja Pożytku Publicznego
1%
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Młodzi-Aktywni"
ul. Fikusowa 8
62-502 Konin
tel.: 667 451 973
email: umaciaszek@wp.pl

Rejestry:
KRS: 0000342124
Status prawny:
Stowarzyszenie
Obszar działań:
Pomoc społeczna, usługi socjalne, pomoc niepełnosprawnym, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, edukacja i wychowanie, kultura i sztuka, sport, turystyka i rekreacja, ekologia, ochrona środowiska, działalność na rzecz kombatantów, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocji i organizacji wolontariatu, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrona praw dziecka, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Misja i cel:
Celem Stowarzyszenia jest działalność wychowawcza, oświatowa, rehabilitacyjna, edukacyjna, terapeutyczna, socjoterapeutyczna i profilaktyczna oraz o charakterze pomocy społecznej wobec dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk patologicznych, rodzin dysfunkcyjnych, uzależnionych i osób niepełnosprawnych, a także wśród osób starszych .Działalność ta ma umożliwić młodym ludziom osiągniecie dojrzałej, odpowiedzialnej, wartościowej społecznie dorosłości, przygotować ich do godnego życia dorosłego zarówno od strony osobistej jak i społecznej, a przez to zmniejszyć natężenie zjawiska „dzieci ulicy”, młodych ludzi bezdomnych, bezrobotnych, schodzących na drogę patologii społecznej (alkoholizmu, narkomanii, prostytucji, przestępczości). Z kolei działania na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych bądź uzależnionych skierowane będą na pokonywanie barier architektonicznych i psychicznych, zdobywanie bodźców motywujących do działania, w celu poprawienia swojej sytuacji życiowej i przekonania że można żyć inaczej.Prowadzenie działalności mającej na celu stworzenie możliwości terapii zajęciowej, w zakresie profilaktyki i socjoterapii jak również rewalidacji i resocjalizacji oraz rehabilitacji społecznej, a także dostępu do kultury i rekreacji osobom starszym i niepełnosprawnym.

Zakres terytorialny:
Kraj

Kontakt:
Świetlice:
- Konin - ul. Goździkowa 2 (od godz. 16.00 - 19.00)
- Łężyn (Sp 11) - ul. Łężyńska 9 (od godz. 16.00 - 19.00)
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3487933
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,