Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie

Dane organizacji

Ochotnicza Straż Pożarna "Cukrownia" Gosławice
ul. Aleja Cukrownicza 13a
62-506 Konin
tel.: 697023000
email: ospcukrowniagoslawice@gmail.com
http://cukr-goslawice.osp.org.pl/

Rejestry:
KRS: 0000016425
Status prawny:
Jednostka terenowa nie posiadająca osobowości prawnej
Obszar działań:
Pomoc społeczna, usługi socjalne, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, edukacja i wychowanie, kultura i sztuka, sport, turystyka i rekreacja, ekologia, ochrona środowiska, prewencja ochrony przeciwpożarowej.
Misja i cel:
- Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w ty, zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
- Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożaru.
- Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach.
- Rozbijanie wśród członków kultury i sportu.
- Wykonywanie innych zadań wynikających z przypisów o ochronie przeciwpożarowej.
- Działania na rzecz ochrony środowiska.
- Szerzenie profilaktyki przeciwpożarowej, szeroko rozumiana kultura i wychowywanie młodzieży, szerzenie kultury fizycznej i sportu.

Zakres terytorialny:
Miasto Konin i Powiat Koniński

Kontakt:
Kontakt telefoniczny lub mailowy.

Radosław Wojciechowski (Prezes), Jerzy Jagodziński (Wiceprezes), Andrzej Białecki (Wiceprezes naczelnik), Marek Cholewicz (Sekretarz), Wioletta Wesołowska (Skarbnik), Stanisław Broniarczyk (Członek).
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3299093
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,