Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie

Dane organizacji

Organizacja Pożytku Publicznego
1%
Fundacja "Wiosna w Sercu"
ul. Akacjowa 5
62-510 Konin
tel.: 510 520 886
email: wiosnawsercu@gmail.com
http://wiosnawsercu.pl/

Rejestry:
KRS: 0000311221
Status prawny:
Fundacja
Obszar działań:
Pomoc niepełnosprawnym, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, edukacja i wychowanie, kultura i sztuka, sport, turystyka i rekreacja, ekologia, ochrona środowiska, promocji i organizacji wolontariatu, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrona praw dziecka, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współpraca międzynarodowa.
Misja i cel:
Pomoc społeczna, w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Wspieranie osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, cudzoziemców i innych potrzebujących pomocy.

Zakres terytorialny:
Kraj, Działania zagraniczne

Kontakt:
Godziny pracy biura:
od pon. do pt. w godzinach 9.00-15.00

Anna Jeziorska - tel. 510 520 886
Magdalena Kopczyńska - tel. 697 351 500
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3298899
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,