skip to content

Dane organizacji

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych / Naczelna Organizacja Techniczna w Koninie
ul. Przemysłowa 3d
62-510 Konin
tel.: (63) 242 97 36 lub 722 081 225
email: biuro@notkonin.com.pl
http://notkonin.com.pl/

Rejestry:
KRS: 0000042033
Status prawny:
Stowarzyszenie
Obszar działań:
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, edukacja i wychowanie, kultura i sztuka, sport, turystyka i rekreacja, ekologia, ochrona środowiska, działalność na rzecz kombatantów, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocji i organizacji wolontariatu, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współpraca międzynarodowa.
Misja i cel:
Oddziaływanie na rozwój edukacji, techniki, nauki i gospodarki, kształtowanie etyki korzystania z zasobów środowiska naturalnego w oparciu o wiedzę i umiejętności inżynierów i techników zrzeszonych w stowarzyszeniach.

Zakres terytorialny:
Miasto Konin i Powiat Koniński

Kontakt:
Godziny pracy biura:
8.00-11.00 - Agnieszka Fiałkowska
11.00-12.00 - Zbigniew Bajcar

Zbigniew Bajcar (Prezes), Andrzej Terka (Wiceprezes), Paulina Rachuba i Andrzej Lewandowski (Członkowie Zarządu).
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6164323
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,