skip to content
Herb Konina

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Koninie

Centrum Organizacji Pozarządowych
Urząd Miejski, 62-500 Konin, 3 Maja 1-3
 
 
Kierownik Centrum - Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych
Bartosz Jędrzejczak
pokój 1, tel. 63 24 01 284, e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
 

Do zakresu działania  Centrum Organizacji Pozarządowych należy:
w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1.    Prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów   wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup inicjatywnych podejmujących kroki prowadzące do utworzenia organizacji w szczególności:
a)    prowadzenie centrum aktywności lokalnej i inkubatora inicjatyw obywatelskich poprzez wsparcie merytoryczne, organizacyjne i techniczne, którego zasady udzielania określił Prezydent odrębnym zarządzeniem,
b)    promocja postaw prospołecznych,
c)    rozwijanie współpracy międzysektorowej (NGO – administracja – biznes –edukacja),
d)     gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w Koninie.
2.    Opracowanie, realizacja i sprawozdawczość z programu współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3.    Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym oraz podmiotom  wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa, w tym prowadzenie portalu dla zlecania zadań publicznych.
4.    Kontrola realizacji, efektywności i rzetelności wykonania zadań zleconych oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych  przekazanych w formie dotacji.
5.    Koordynowanie współpracy wydziałów Urzędu z organizacjami pozarządowymi.
6.    Prowadzenie spraw związanych z Konińskim Budżetem Obywatelskim.
7.    Prowadzenie spraw związanych z inicjatywą lokalną.

w zakresie współpracy z osobami niepełnosprawnymi:
1.    Inicjowanie działań i współudział w tworzeniu i realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych.
2.    Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
3.    Prowadzenie spraw z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie finansowe WTZ i ŚDS.

 


Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2015-02-12
Data udostępnienia: 2015-02-12 00:00:00
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-02 13:14:42
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8781437
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,