Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wynik z przeprowadzenia postepowania dotyczącego
"Opracowania formularzy elektronicznych na platformę ePUAP"

IN.062.1.2015

Na zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2016 r. dotyczące "Opracowanie formularzy elektronicznych na platformę ePUAP" w terminie określonym w zaproszeniu tj. do 23.03.2016 r. do godziny 12:00 złożone zostało 9 ofert.

Po przeanalizowaniu ofert pod względem zaproponowanych kosztów, proponowanego terminu realizacji oraz posiadanego doświadczenia wybrano ofertę złożoną przez firmę MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia na kwotę: 8966,70 zł brutto (słownie: osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy). .
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Katarzyna Kowalczyk
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Kowalczyk
Data wytworzenia: 2016-03-29
Data udostępnienia: 2016-03-29 00:00:00
Osoba modyfikująca: Katarzyna Kowalczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-29 12:15:55
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3961378
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,