skip to content
Herb Konina

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Koninie

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Koninie

ulica Stanisława Staszica 17telefon: 63 2401 111 wew. 154, 155, 156, 157, 158


Godziny pracy:

 • poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

 


Został powołany przez Prezydenta Miasta Konina w dniu 19 stycznia 1999 roku do realizacji zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania o niepełnosprawności.

Na mocy zawartego porozumienia Miejski Zespół w Koninie obsługuje mieszkańców MIASTA KONINA, POWIATU KOLSKIEGO I SŁUPECKIEGO.

Iwona Gajewska –Przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie

e-mail: vjban.tnwrjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

 

Rodzaje spraw:

 1. Wydawanie orzeczeń o:
  1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
  2. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły  16 rok życia,
  3. wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
 2. Wydawanie kart parkingowych.
 3. Wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym.
 4. Przyjmowanie wniosków w sprawie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności.
 5. Ocena kompletności i zasadności wniosków.
 6. Prowadzenie rejestru przyjmowanych wniosków.
 7. Wyznaczanie spośród członków Miejskiego Zespołu składów orzekających.
 8. Przeprowadzanie badań lekarskich i sporządzanie orzeczeń lekarskich.
 9. Przeprowadzanie wywiadów społecznych, zawodowych, pedagogicznych i psychologicznych oraz sporządzanie ocen.
 10. Podejmowanie decyzji co do niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności oraz daty ich powstania.
 11. Sporządzanie protokołów z posiedzenia składu orzekającego.
 12. Określenie w orzeczeniu wskazań dotyczących:
 13. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,
 14. szkolenia, w tym specjalistycznego,
 15. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
 16. uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 17. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne,
 18. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 19. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 20. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 21. spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek dotyczących otrzymania karty parkingowej,
 22. prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju ze względu na rodzaj niepełnosprawności.

  12. Sporządzanie sprawozdań z zakresu realizacji zadań.

 

Osoba zainteresowana powinna złożyć czytelnie wypełniony wniosek o ustalenie niepełnosprawności, zaświadczenie o stanie zdrowia oraz dołączyć dokumentację medyczną.

Informacje, wydawanie i przyjmowanie wniosków codziennie w godzinach od 07:30do 15:30 w siedzibie Zespołu przy ulicy Staszica 17, pokój 3, telefon: 63 2401 111 wew. 154,156,157,158

Przepisy prawne:

·    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17 poz. 162 z późn. zm).
·    Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku  (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 426 ze zm.).
·    Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2027 ze zm.).
·    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku- Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2020 r. poz.110 ze zm.).
·    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1438).
·    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej ( Dz.U. z 2014 r. poz. 818).
·    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 843).
·    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 691).Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-09 12:22:41
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-04 14:16:46
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8781410
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,