Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

30-04-2009 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę "Bulwaru Nadwarciańskiego" w Koninie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Miasta Konina - Wydziału Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej, z siedzibą w Koninie, plac Wolności 1, postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę "Bulwaru Nadwarciańskiego" w Koninie.

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się przed wydaniem decyzji, z dokumentacją dotyczącą ww. inwestycji, w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22 (tel. 063 2401271), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Wnioski, uwagi i zastrzeżenia do przedmiotowej inwestycji można składać na piśmie do dnia 13.05.2009 r.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 - Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-04-30
Data udostępnienia: 2009-04-30 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5831034
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,